Home

Metafora epiteton

Epiteton - Wikipedi

BÁSNICKÁ POJMENOVÁNÍ 1 TROPY - ppt stáhnout

Metafora. v jediném pojmenování spojuje 2 významy na základě vnější podobnosti (zub pily, kapka štěstí, hlava rodiny, perly rosy) př. Slunce napsalo krásnou báseň zlatým perem na naši zem. Metonymie. spojení 2 významů na základě věcně souvislosti (město čeká ⇒ všichni obyvatelé města) Personifikac Sekce Líčení obsahuje už celkem 425 prací. Malé číslo v závorce, uvedené vedle názvu slohové práce, znázorňuje aktuální průměrnou známku obdrženou od návštěvníků serveru Český-jazyk.cz (hodnoceno jako ve škole). Slohové práce, u nichž není známka uvedena, nebyly dosud ještě ohodnoceny dostatečným počtem lidí Epiteton = básnický přívlastek. Rozlišujeme buď epiteton ornans (zdobný - podstatnému jménu přidává kromě významové složky i estetickou hodnotu, novou vlastnost - krvavá růže ). nebo epiteton constans (opakuje se často ve spojení s daným podstatným jménem - stálá vlastnost: širá Volha, kalená střela, lstivý.

Metafora označuje přenesené pojmenování, které se tvoří na základě podobnosti. Metafory se často využívají v poezii nebo v rétorice. Příklady použití. Jeho vystoupení bylo třešničkou na dortu. Pak přišel zlatý hřeb večera. Nezvládl být hlavou rodiny. Původ slova. Z řeckého metaforá (přenesení). Dělení slova. METAFORA = obrazné vyjádření; užívá se v literatuře = přenášení významu na základě vnější podobnosti = v jediném pojmenování spojuje 2 významy na základě vnější podobnost metafora, přenesení významu na základě vnější podobnosti: počítačová myš. metonymie, epiteton, básnický přívlastek, který má charakter obrazného pojmenování. Tradiční druhy epitetonu: constans (stálé, obvyklé v lidové poezii) a ornans (ozdobné) hanulka11. Epiteton je básnický přívlastek (řecky epithos - přidaný), který výslovně pojmenovává vlastnost substantiva.[1] Jde o jeden z uměleckých jazykových prostředků, který zdůrazňuje určitou vlastnost osoby, předmětu nebo jevu, případně autorův hodnotící nebo citový vztah k nim

metafora: vnější podobnost - hřbet: Kdybych tak měl jen kapku štěstí! metafora: vnější podobnost týkající se rozsahu - kapka (malinko) Celé město bylo na nohou. synekdocha celek místo části - na nohou jsou lidí z města: Dědeček dal slepicím krmení. metonymie: krmení-->posun významu - krmivo --> krmen MOJE CELOŽIVOTNÍ MOTTO JE : Nemám sice orientační smysl, ale raděj zabloudím, než bych nikam nešla ! Blog.cz - Stačí otevřít a budeš v obraze - vzduch byl vlhký - metafora - noc se chvěla jako prérie - přirovnání - údery hvězdné artilerie - metafora - naslouchali - personifikace - ženy v šatě z pavích per - epiteton - zpívaje - přechodník - piják světel nočních - metafora/epiteton - Hradčanský dóm - archaismus (chrám) zřejmě chrám Sv. Vít Metafora je sice obrazné pojmenování na základě podobnosti, avšak BEZ částice jako, jinak to bude přirovnání. Tedy například v prachu první tmy (z díla Markéta Lazarová V. Vynčury) - podobnost zde máme (prach je černý, tma rovněž) a schází částice jako, která by z toho dělala přirovnání Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně

metafora / metonymie / personifikace epiteton/ b) smutné křoví je metafora / metonymie / personifikace epiteton/ c) dužina vzduchu je metafora / metonymie / personifikace epiteton/ ano spíše ano spíše ne ne Vrženo na břeh srdce se zmítá a lape po tobě Lásko. : čtyři základní tropy: metafora, metonymie; symbol; epiteton (poslední dva jsou k tropům řazeny jen někdy) Metafora = je přenesení významu (pojmenování nějaké věci jinou věcí) na základě podobnosti (vnější či vnitřní); je to vlastně eliptické přirovnání smutek vzkvét (metafora, metonymie, epiteton, personifikace, apostrofa, citově zabarvená slova) Opakování z minulé hodiny: Líčení = citově zabarvený popis= umělecký popis - subjektivně zabarvený, lyrický popis - popis z osobního pohledu autora, do kterého vkládá vlastní pocity a postoj More Epiteton Συλλογή εικόνων. Epiteton ornans; Epiteton příklad; Epiteton príklady; Epiteton metafora; Epiteton vyznam; Epiteton literatura; Epiteton skloňování; Epiteton metafora personifikácia; Staren; Logan filme completo dublado; Kuih lidah buaya; Hayvan sahiplendirme antalya; Qib; Din salong uppsala kvarnen; صيام.

Epiteton - básnický přívlastek Hyperbola = nadsázka Ironie Sarkasmus Symbol Eufemismus neboli zjemnění B. Metafora, personifikace A obludné Rusko, nepravděpodobné jak stádo šatových vší, zadupalo láptěmi po obou stranách vagónů.. TROPY A FIGURY ALITERACE - několik sousedních slov začíná stejným písmenem Standa svačil slané sušenky. ALEGORIE - celé dílo má přenesený význam.Např. v Komenského díle Labyrint světa a ráj srdce představuje město, ve kterém se poutník nalézá, celý svět. Poutník představuje jednak člověka vůbec, jednak samotnéh metafora = přenesení významu na základě podobnosti přirovnání (příměr) = porovnání podobných předmětů nebo jevů apostrofa = oslovení neživé věci, abstraktního pojmu nebo nepřítomné osoby epiteton = působivý (básnický) přívlastek - neotřelé vyjádření vlastnosti jev Patří mezi ně: metafora, epiteton, personifikaci, nadsázka, srovnání, alegorie, opis a další postavy řeči, v níž slovo nebo výraz používaný v přeneseném slova smyslu, aby se všechny to výraznější. Dále se naučíme rozlišit všechny možné cesty a způsoby jejich použití. Co jsou epitety a metafor epiteton konstans - bělavé páry, bledá tvář luny b. epiteton ornans - růžový večer, večerní břeh, jezero hladké c. přirovnání - co slzy lásky d. metafora a personifikace - jezero zvučelo tajný bol e. oxymorón - mrtvé milenky cit, zbortěné harfy tón f

f) zvuková metafora = zvukomalba- opakování hlásek pro navození zvuku g) epiteton- básnický přívlastek h) oxymoron- spojení dvou jevů, které se vylučují- př. svítání na západ Epiteton a Metafora · Vidět víc » Metonymie. Metonymie (metónymia; - doslova přejmenování, resp. odvozené pojmenování) spočívá v přenosu označení na jiný objekt na základě vnitřní podobnosti, nikoliv však podobnosti označovaných objektů (denotátů). Nový!!: Epiteton a Metonymie · Vidět víc » Oxymóro - Epiteton: ornans spící slunce b) Nepřímá- Metafora Popadni už jednou ten svůj kord za uši!- Personifikace Štěstí se na tě hrne- Eufemismus ztepilé nožce- Oxymóron A v hrobě bude pokoj.- Synekdocha V minutě je mnoho dnů. c) Figury- Epizeuxis však Romeo, Romeo nikol Epiteton/Přirovnání. Metafora. Metonymie. přenesení pojmenování na základě metafora snad že i najdeš některého syna, metonymie . KYTICE a vtělila se v drobnolistý kvítek, jímž mohylu svou pokryla. synekdocha Natrhal jsem tě na dávné mohyle - synekdocha Nůž bude dobrý - někde v chlad . Synekdocha - Wikiped

Pavelkovu (1982). Hlavní rozdělení spočívá v tom, zda metafora obsahuje či neobsahuje sloveso - podle toho rozlišujeme metafory elementární a metafory větné. Metafory elementární Přívlastková metafora, metaforické epiteton Hrabák píše: Epiteton - obecně řečeno - buď vytyčuje vlastnost, která je implicitní, neb Zosobnění je zvláštní metafora-alegorie. Co je tedy metafora, epiteton, personifikace? To, jak jste již pochopili, je prostředkem k vyjádření postoje autora k fenoménu nebo předmětu, takovým zvláštním barvám, které ho činí psaným nebo vysloveným živým a nezapomenutelným Metafora Řec . metaf érein , p řenos - přenesen í, lat. translatio Druh b ásnick ého tropu, zalo žený na přen áš en í významu, nej čast ěji na z áklad ě ale jde o epiteton ornans - přívlaste

Epiteton - Češtinaveslovníku

Metafora - Wikipedi

 1. epiteton, epitheton. Význam: básnický přívlastek . Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova ornans, konstans. Komentáře ke slovu epiteton, epitheton » přidat nový komentář metafora. 26. potencionální.
 2. Pojem apostrofa lze velmi snadno zaměnit s apostrofem. Zatímco apostrofu (rod ženský), o níž budeme v tomto článku mluvit, řadíme do řečnických figur, apostrof (rod mužský neživotný) slouží jako znaménko. Co je to apostrofa? Apostrofa pochází z řeckého apo-strefó, což v překladu znamená obracím se jinam. Podstatou této řečnické figury je to, že řečník.
 3. • Epiteton je básnický přívlastek. za růžového večera •-irovnání je založeno na stejném obrazném principu jako metafora, obsahuje srovnávací slovíčko jako. sen umrlý jako stín • Eufonie je libozvuk, jde o záměrné umělecky působivé uspořádání hlásek ve verši
 4. Aký je to tróp? Zoraďovacie cvičenie. Kontrola . horúca lásk
 5. epiteton ornans. Upozornění: vložil uživatel prof.PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc. a ověřil editor. Význam: druh obrazného či ozdobného pojmenování, básnický přívlastek (např. růžový večer) Komentáře ke slovu epiteton ornans metafora. 26. potencionální.
 6. Studijní materiál Kvílení - rozbor díla k maturitě už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-)
 7. epiteton. přímá řeč. metafora. Na kterém řádku nejsou synonyma? hyperbola = nadsázka. epiteton = básnický, ozdobný přívlastek. metafora = zosobnění.

Metafora - příklad

Autor:VÍTĚZSLAV NEZVAL Název díla:EDISON Autor:Vítězslav Nezval - byl český básník, spisovatel a překladatel, spoluzakladatel poetismu, vůdčí osobnost českého surrealismu, národní umělec (1953), vyznamenaný zlatou medailí Světové rady míru - za války byl odveden, ale po dvou měsících byl propuštěn z armády (zproštěn služby) - dále studoval Právnickou fakultu. epiteton - lstivý gradace děje - tu se s ní lávka prolomila epizeuxis - šiju, šiju si kabátek anafora - Vari od našeho prahu, vari pryč, ty lstivý vrahu! 5. Zvukomalba: Vari od našeho prahu, vari pryč, ty lstivý vrahu! Vyvalily se vlny zdola, roztáhnuly se v širá kola a na topole podle skal, zelený mužík zatleskal. 6

7) Metafora - Vodník (ale kůra srdce tvého ničím neobměkla!) 8) Metonymie - Vodník (Mladosti mé jarý štěp přelomil jsi v půli.) 9) Personifikace - Vodník (Bílé šatičky smutek tají, v perlách se slzy ukrývají.) 10) Přirovnání - Vodník (v sukničku jako z vodních perel, nechoď, dceruško, k vodě ven. Literatura pro 1. ročník - Střední škola obchodu a služe Metafora má různé druhy: např.: epiteton, přirovníná či personifikace. Další obrazné pojmenování je METONIMIE, což je obr. pojmenování na zákl. VNITŘNÍ podobnosti a patří k např.: synekdocha peridráze či hyperbola. Re.: říkal jsem to tisíckrát. však není metafora ale metonimie, resp. hyperbola-tzn. jakási.

Metafora, epiteton, přirovnání, personifikace.docx (19.04 kB) Zájmena.docx (24.66 kB) Číslovky.docx (168.24 kB) Číslovky - pracovní list.docx (20.81 kB) Slovesa.docx (21.41 kB) Anglický jazyk (Mgr. Štěpánka Cedidlová) Minulý čas - opakování.docx (24.09 kB Téma: Metafora, epiteton, přirovnání, personifikace. Doplň přirovnání: Naše země je krásná jako... Slunce září jako Rybník se leskne jako... Stromy šumí jako... Označ větu, ve které je personifikace: 1. Liptál se nachází v rozlehlém údolí. 2. Nad hustými lesy . vykukuje. rozhledna Vartovna. 3. Údolím Liptálu.

Co jsou Obrazná pojmenování v užším smyslu? (metafora

 1. - Epiteton - druh obrazného pojmenování, přívlastek, který je v uměleckém textu užit proto, aby zdůraznil určitou vlastnost zobrazovaného předmětu nebo jevu, aby oživil text, aby vyjádřil autorovy emoce nebo, aby odkryl nějako dosud nám neznámou vlastnost
 2. Až se někdo zeptá, jaké používá jazykové prostředky Máj Karla Hynka Máchy, budete mu je moct suverénně vyjmenovat. Malá nápověda - určitě je tam metafora, metonymie, personifikace, epiteton i oxymóron
 3. Epiteton - básnický přívlastek; zdůrazňuje stálou (epiteton constans) nebo mimořádnou (epiteton ornans) vlastnost. Epos - tento výraz znamená v řečtině: slovo, vyprávění, řeč, píseň, báseň. Označuje jednu z velkých epických forem, napsanou v řeči vázané (veršované). Metafora - označení jednoho jevu.
 4. Level 1: Ahoj, sněhová peřina je metafora - je tam vnější podobnost (závěj vypadá jako peřina), tajemný rybník by mohl být pouze epiteton (podstatnému jménu je přisuzována nějaká vlastnost), slzy rosy a oči pomněnek jsou personifikace (o neživých věcech se hovoří jako o živých)
 5. metafora není zkráceným přirovnáním, ale jde o dva odlišné významové útvary u metafory je podobnost vyjádřena explicitně a u přirovnání implicitně u metafory se uvedou v pohyb konotace tak, aby se rozbíhaly od významového jádra různými směry, kdežto při přirovnání se nesou konotované významy jedním směre
 6. unikátnych ľudí zareagovalo na fórum metafora a epiteton. 4x. dobré.
 7. EPITETON Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Tropy Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo materiálu ICT-CJ2-2/1 Tropy Název školy Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Zvolenovská 537, Hluboká nad.

METAFORA - přenesení významu na základě vnější skutečnosti. PŘIROVNÁNÍ - chytrý, jako sova. EPITETON - básnický přívlastek. OXYMORON - nesmyslné spojení slov. IRONIE - vyslovení opaku toho, co si myslíme. ALEGORIE - skryt pravý význam toho, co si přejeme sdělit Epiteton - básnický přívlastek, umělecký jazykový prostředek, obrazné pojmenování Přirovnání - dělí se na to, co přirovnáváme a na to, co charakterizujeme (např. hezká jako princezna, hladový jako vlk) Figura - je založena na pravidelném seskupování slov a vět, zdůrazňuje myšlenk Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Video: Líčení Slohové práce Český-jazyk

Metafora (přenášení významu, obrazné pojmenování): slunná tvář (metaforický epiteton). Metonymie ( přenos označení na jiný objekt na základě věcné souvislosti, nikoliv však podobnosti označovaných objektů): kam nesmí lidská noha vkročit Právě zmíněná metafora či personifikace patří k nejznámějším a nejhojněji užívaným básnickým prostředkům. Připomeňte si básnické prostředky, které byste měli znát. Každé literární dílo (a tedy i poezie) můžeme rozčlenit na tři základní složky: na jazykový, tematický a kompoziční plán

PPT - Beletrizovaný životopis PowerPoint Presentation - ID

Rozbor uměleckého díla - tropy (obrazná pojmenování

Metafora - Češtinaveslovníku

Ahoj, sněhová peřina je metafora - je tam vnější podobnost (závěj vypadá jako peřina), tajemný rybník by mohl být pouze epiteton (podstatnému jménu je. Metafora Personifikace Synestézie Onomatopoie PFirovnání Antiteze Epiteton ornans Epiteton constans Oxymoron vlny zpívaly... Metonymie Synekdocha Hyperbola Litotes Eufemismus Dysfemismus Ironie . SPUSTIT TEST . 131<01 t. 1 Sto rokú v šachté žil, mlöel jsem Epiteton = básnický přívlastek, např. Metafora je podobná přirovnání, jen v ní chybí to slůvko . jako, takže Eliščino přirovnání . hladina . jako. zrcadlo. bychom mohli změnit na metaforu . hladina zrcadl. o. I Vy ty metafory umíte používat METAFORA ( ale bude to jako stará opuštěná skořápka) HYPERBOLA (a osvětlený rychlík, dunící jako hrom, otřásl domkem výhybkáře) EPITETON (chvějící se slunce) PŘÍMÁ ŘEČ, ALEGORIE, - NEDOKONČENÉ VÝPOVĚDI MALÉHO PRINCE (při hovorech s letcem) -SYMBOLY (liška - chytrá; růže - krásná Ahoj, poradíte mi o jaké se jedná jazykové prostředky (metafora, metonymie, personifikace, epiteton apod...)? Rány osudu Vzepřít se moři trápen

Umělecké jazykové prostředky - Wik

c) obrazná pojmenování - metafora - stříbro slité - přirovnání - jako duhovými barvami - epiteton - prachem slunce žhavým. d) slohový postup - popisný . e) stavba textu - počet souvětí - 3. Kompozice -a) počet slok - 2. b) druh veršů - pravidelný. c) druh rýmu - střídavý a tirádový Citac jazykové prostředky - metafora, epiteton, apostrofa, epizeuxis, elipsa KOMPOZICE: Básně si tématicky odpovídají: Kytice a Věštkyně - motiv národního poselství, matka představuje vlast Poklad a Dceřina kletba - mateřská vina Svatební košile a Vrba - vztah k mrtvým Polednice a Vodník - nebezpečné nadpřirozené bytost - rozbor uměleckých textů zábavně i přijímačkově - kritické myšlení, orientace v textu - 33 stran pracovních listů + kopie s vyplněným řešením - lze vytisknout jako pracovní sešit i stranu/dvojstranu zaměřenou na konkrétní literární žánr Okruhy: epitaf, legenda, báje, přísloví, villonská balada, bajka, epigram, kaligram, hádanky, pověst, líčení, epos. Metafora (řecky μεταφορά, metafora; latinsky translatio - doslova přenesení) je jazyková a rétorická literární konstrukce spočívající v přenášení významu na základě vnější (strukturální) podobnosti. Je druhem tropu, tedy přenášení významu původního pojmenování na jiný předmět Pracovní list: jméno: třída:. Věty z běžného popisu převeď na líčení, můžeš změnit celou větu, ale obsah musí.

Víte, co znamená výraz epiteton constans ? Odpovědi

Je to klasické dílo českého romantismu. Báseň má 4 zpěvy, 2 intermeca (mezizpěvy) a vlastenecký předzpěv. V této básni se vyskytuje hodně jazykových prostředků, jako je například zvukomalba, metonymie, metafora, epiteton (básnický přívlastek), personifikace a další jazykové prostředky Část Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku: Archaismy, epiteton, metafora, metonymie, heroizace hrdiny.Psán daktylským hexametrem, chronologicky, i když není začátek ani konec.Spád děje je zpomalován rozsáhlými popisy a výčty.Zachycuje pouze 51 dní.Často líčeno velmi emotivně.Častá přímá řeč, jedná se. A metaphor is a figure of speech that, for rhetorical effect, directly refers to one thing by mentioning another. It may provide (or obscure) clarity or identify hidden similarities between two ideas. Metaphors are often compared with other types of figurative language, such as antithesis, hyperbole, metonymy and simile. One of the most commonly cited examples of a metaphor in English. Někdy, aby bylo možné přesně určit tuto metaforu nebo epiteton mělo být jasné, že takovou metaforu, a že takový přívlastek, a dokonce pak to nemusí vždy pomoci. V prvé řadě se jedná o adjektiva jako zlatý podzim - slovo zlato zde může být viděn jako metafora i jako přídomek

Metafora, metonymie, synekdocha 3 skolaposkole

 1. epiteton význam, synonymá a skloňovanie. epiteton -eta -tet s. štyl. (básnický) prívlastok. skloňovanie slova epiteton. podstatné meno, stredný rod. jednotné číslo epíteton — a in eta m, mn. epíteti tudi epíteta s (ȋ) lit. atributivna beseda ali besedna zveza, ki natančneje določa samostalnik, pridevek: v knjigi so pogosti.
 2. metafora Přenesení pojmenování na základě podobnosti personifikace Zosobnění - přenesení pojmenování z oblasti typické pro člověka do jiné oblasti epiteton Bs. přívlastek symbol Znak je na základě konvence použit k označení něčeho jiného metonymie Přenesení pojmenování na základě věcné nebo logické souvislost
 3. metafora(přenesení) označení jednohojevupojmenováním jevu jiného-a srovnánínebokonfrontaceobou těchtojevůnatomtozákladě epiteton(přirovnání) může býtmetaforické(stříbrnývítr) oxymóron spojenídvoupojmů,jejichžvýznamová jádra jsouvrozporusnovým významem,vněmž setentorozporruší (černésvětlo
 4. velebný Metod: epiteton konstans. zvolal u svatém hněvu: archaická podoba předložky. rostla jako lomoz vichřice: přirovnání → sílila. přinesl světlo pravé víry: metafora, epiteton konstans. hvozd: knižně les. temný ryk se ozval: synestézie. nejedny oči se zarosily: synekdocha a metafora, → zaplakal
 5. Pexeso - literární pojmy. Odpověď . metafora
 6. Komentáře « Metafora, personifikace, epiteton, metonymie

Uvedete prosím dva příklady metonomie a - Odpovědi

 1. Přirovnání, metafora, personifikac
 2. Epiteton - calatagangolfclub
 3. Co jsou epithety a metafory, srovnání, zosobnění
Básnický přívlastek (epiteton)PPT - Tento výukový materiál vznikl v rámci OperačníhoVirtuálna knižnicaPPT - Básnické prostriedky a figúry PowerPoint
 • Epson pruhy.
 • Olomouc bojové sporty.
 • Žluté tělísko bolest.
 • Malý pokoj.
 • Games to learn to english.
 • Sensiplast koleno.
 • Co je to džihád.
 • To 2017 online cz dabing.
 • Brumle prodej praha.
 • Záchranná stanice temelín.
 • Stephen king osvícení pdf.
 • Foxterier cena.
 • Wsj.
 • Motýlek nůž zahnutý.
 • Weeping song youtube.
 • Jizni korea ceny.
 • Ns kapely.
 • Licenční smlouva software noz.
 • Dánská koruna bankovky.
 • Virtual reality zlín.
 • Batohy vans zboží.
 • Vodafone multipass.
 • Modafen cena dr max.
 • Higanbana.
 • Fiat 500l radio.
 • 5 meo dmt zkušenosti.
 • Collage online free monkey.
 • Zapojeni reproduktoru do autoradia.
 • Hejného kostky.
 • Antisociální chování.
 • Bio krb do bytu.
 • Jak zabavit děti doma.
 • Symbol energie.
 • Farming simulator 2013 download plná verze cz.
 • Recepty na smoothie kniha.
 • Pdf nástroje.
 • Jamu činoherní režie.
 • Christine lakin georgia james breault.
 • Luxusní čalouněné postele.
 • Emmy 2015.
 • Časopis pro maminky.